afscheid

Piet gaat na 38 jaar in de kinderopvang met pensioen

28 februari Na 38 jaar in de kinderopvang gaat de 64-jarige Piet van der Gaag met pensioen. Hij zou graag willen dat een man hem opvolgt, maar die kans is klein.

Een man in de kinderopvang is zeldzaam. Uit cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn blijkt dat slechts 2,5 procent van de pedagogisch medewerkers in Nederland man is. Wat Piet doet is nog uitzonderlijker: mannen in peutergroepen komen nauwelijks voor.

Na bijna 40 jaar stopt Piet bij Kinderdagverblijf Johanna Margaretha in Amsterdam-Noord. Als opvolger ziet hij graag een man, maar die kans is zeer klein. De afgelopen jaren had Piet slechts twee mannelijk collega’s.

Vanavond vertelt Piet van der Gaag wat hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt als kinderbegeleider. Ook schuift journalist Madelon Meester wiens dochter Sammie in de groep van Piet zit.